Med pensel og PTSD

Den PTSD-ramte veteran Henrik Andersen lader penslen tale, når han hver dag maler et nyt billede til sin samling af akvarelmalerier. Ved årets udgang har han en dagbog for 2022 i billeder.