OM OPHOLDET

Nyeste research på rehabiliteringsområdet slår fast at en koordineret, massiv 180 grader indsats i en kortere periode har større effekt end en sporadisk, fragmenteret indsats gennem flere år, samt at reetablering og inddragelse af veteranens netværk er central for at fastholde de positive effekter af rehabiliteringen.

Mange veteraner oplever desværre at de skuffer sig selv – og deres opgivelser – når de ikke formår at gøre brug af de ‘redskaber’, de bliver introduceret for indenfor behandlingssystemet. For mange veteraner står et alt for højt stress og arousal niveau trods flere års behandling fortsat i vejen for at komme videre fra stabiliseringsfasen til re-orientering og re-integrations-faserne. Et ophold på Strynø vil for langt de fleste veteraner bidrage til et markant lavere stress og arousal niveau, og derved til et grundfundament af ro og tryghed hos dig selv, som er en forudsætning for at du som veteran bliver i stand til at fortsætte din rehabilitering indenfor det etablerede system. Strynø er derfor ikke nødvendigvis svaret på hele din rehabiliteringsproces, men kan give dig den afgørende ro i krop og sind der vil gøre dig i stand til endelig at tage imod den behandling der tilbydes hos de højt specialiserede ambulante tilbud til veteraner.

Recovery-processen indenfor det socialpsykiatriske felt kan deles op i fire faser og anbefaler at recovery som udgangspunkt påbegyndes væk fra ’patientens’ vante miljø:

  • Stabilisering I: Fokus på at få kontrol over symptomerne og formindske lidelsen.
  • Re-orientering: Udforskning af umiddelbare implikationer i forbindelse med sygdommen og af, hvordan man kan vende tilbage til et meningsfyldt liv.
  • Re-integration: Gendannelse af meningsfulde aktiviteter, sociale relationer og roller.
  • Stabilisering II: Opretholdelse af en ønskværdig situation og begyndende rutiner i hverdagslivet.

Opholdet på Strynø følger for den enkelte de fire ovenstående faser.

I løbet af en uge er der i samspil med de praktiske opgaver sessioner med psykomotorisk terapeut, misbrugsvejleder, og flere peer-to-peer-support sessioner enten under de daglige morgenmøder eller ad hoc når der opstår en situation hvor det giver mening at vende det skete enkeltvist eller som gruppe. Botilbuddet sørger desuden for kontakt til din psykiater, kommune, Veterancenteret m.fl.

Kort fortalt forløber en uge med ’arbejde’ i form af praktiske opgaver og at arbejde med dig selv. Dette tilsat peer-to-peer-support fra andre veteraner der har gået vejen selv, fælles måltider med snak, grin og sund hjemmelavet mad og ’fri leg’ hvor du kan udforske omgivelserne og dine interesser.

“Jeg vil altid tænke tilbage på min tid her, som den hårdeste men samtidig den bedste tid i mit liv! Jeg har gennemgået den mest hjerteskærende tid i mit liv her! Men samtidig har jeg mødt nogle af de mest fantastiske mennekser, som har og gennemgår nogle virkelig hårde ting! I inspirerer mig til at kæmpe videre.”

C, 35 år, veteran, Kosovo & Afghanistan