OM OPHOLDET

Nyeste research på rehabiliteringsområdet slår fast at en koordineret, massiv 180 grader indsats i en kortere periode har større effekt end en sporadisk, fragmenteret indsats gennem flere år, samt at reetablering og inddragelse af veteranens netværk er central for at fastholde de positive effekter af rehabiliteringen. Recovery-processen indenfor det socialpsykiatriske felt kan deles op i fire faser og anbefaler at recovery som udgangspunkt påbegyndes væk fra ’patientens’ vante miljø:

  • Stabilisering I: Fokus på at få kontrol over symptomerne og formindske lidelsen.
  • Re-orientering: Udforskning af umiddelbare implikationer i forbindelse med sygdommen og af, hvordan man kan vende tilbage til et meningsfyldt liv.
  • Re-integration: Gendannelse af meningsfulde aktiviteter, sociale relationer og roller.
  • Stabilisering II: Opretholdelse af en ønskværdig situation og begyndende rutiner i hverdagslivet.

Opholdet på Strynø følger for den enkelte de fire ovenstående faser. Mange veteraner har, før de erkender at de har brug for hjælp, haft et misbrug af alkohol, medicin, arbejde, sex, mad, træning, spil eller lignende  for at undertrykke og dæmpe deres traumer og de følelser der følger med. Før du kan gå i gang med at arbejde med dine traumer, skal du kunne mærke dig selv og derfor er det essentielt at du får styr på dit misbrug og kommer i ’balance’ først.

Hvis dette kan medføre fysiske abstinenser kan der bliver tale om en kort indlæggelse før opholdet på Strynø eller medtagelse af den nødvendige medicin til at håndtere symptomerne. Botilbuddet har en misbrugsvejleder ansat – der både er peer-to-peer-support og professionelt uddannet, og vi hiver løbende andre eksperter ind, f.eks. diætister, afhængig af misbrugets art. Når der er ro på misbruget tages der fat på de andre faser i recovery-modellen.  

I løbet af en uge er der i samspil med de praktiske opgaver sessioner med psykolog, psykomotorisk terapeut, misbrugsvejleder, og flere peer-to-peer-support sessioner enten planlagte eller ad hoc når der opstår en situation hvor det giver mening at vende det skete enkeltvist eller som gruppe. Botilbuddet sørger desuden for kontakt til din psykiater, kommune, Veterancenteret m.fl. og har egen socialrådgiver tilknyttet.

Kort fortalt forløber en uge med ’arbejde’ i form af praktiske opgaver og at arbejde med dig selv. Dette tilsat peer-to-peer-support fra andre veteraner der har gået vejen selv, fælles måltider med snak, grin og sund hjemmelavet mad og ’fri leg’ hvor du kan udforske omgivelserne og dine interesser.

“Jeg vil altid tænke tilbage på min tid her, som den hårdeste men samtidig den bedste tid i mit liv! Jeg har gennemgået den mest hjerteskærende tid i mit liv her! Men samtidig har jeg mødt nogle af de mest fantastiske mennekser, som har og gennemgår nogle virkelig hårde ting! I inspirerer mig til at kæmpe videre.”

C, 35 år, veteran, Kosovo & Afghanistan