om os

Initiativet til NRV er taget af Stuart Press, som er major fra the Australian Defence Force og veteran fra bl.a. Somalia og Rwanda og hans hustru Anne-Line Ussing, som er journalist. Rwanda indhentede for alvor Stuart flere år efter folkemordet da han arbejdede som FN-diplomat og her 25 år senere tilbringer han stadig de fleste nætter tilbage i Afrika. Som familie manglede vi desperat et sted væk fra hverdagens forpligtigelser og krav, hvor Stuart kunne fokusere på sin rehabilitering. Det fandtes ikke, så vi etablerede det sted vi selv havde savnet.

Bestyrelsen

I bestyrelsen for den selvejende institution sidder Kjeld Hillingsø, general, som formand; Anders M. Hansen, oberstløjtnant og advokat; Jakob Harrekilde Jensen, statsskovrider for Naturstyrelsen Fyn (udpeget af direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe), samt Stuart og Anne-Line.

Ansatte

På Natur Retreat for Veteraner vil du ud over Stuart og Anne-Line møde:

Stuart Press

Stuart Press

- peer support, chef og initiativtager til retreatet

Officer fra Australian Defence Force, veteran og søn af skadet veteran

Anne-Line Ussing

Anne-Line Ussing

- peer support pårørende, chef og initiativtager til retreatet

Hustru til skadet veteran

Bjarke Ellegaard

Bjarke Ellegaard

- peer support på retreatet

Legionær og veteran fra Légion Étrangère, konstabel fra Forsvaret

Adil Fathi Dahlbæk Almasri

Adil Fathi Dahlbæk Almasri

- landmand & aktivitets medarbejder

Konstabel fra Forsvaret og søn af skadet veteran

Casper Fink

Casper Fink

- peer support på retreatet

Sergent fra Forsvaret, veteran og pårørende til skadet veteran

Shlomy Ofer

Shlomy Ofer

- psykomotorisk terapeut

Sergent, veteran og søn af skadet veteran

Peter Brigham

Peter Brigham

- psykolog

Søn af skadet veteran

Samt veteraner fra tidligere rehabiliteringshold der i dag fungerer som frivillige mentorer.

“Getting yourself across the finish line indicates your determination.
Helping others across the finish line indicates your character.
It’s the character of a man that really counts.”

Col. Ron Reid-Daly