Donorer

Tak til vores donorer.
Uden jer var visionen aldrig blevet realiseret.