HVEM KAN FÅ OPHOLD & HVORDAN

 

Natur Retreat for Veteraner er kun for forsvarets veteraner, samt politifolk udsendt af Danmark til konfliktområder udenfor landets grænser.

§ 110-botilbud

For dig der vil mere med livet

Tilbuddet er baseret på ansvar og ejerskab, integritet og respekt i forhold til én selv,  botilbuddets andre beboere samt ansatte. Hvis du sidder fast i offerrollen og det altid er de andres skyld – kommunen, Veterancenteret, din eks-kone – er et ophold på Strynø nok ikke noget for dig. Det kræver mod og mandshjerte at konfrontere sine dæmoner, tage ansvar og ejerskab og ændre sit liv til det bedre. Hvis du har det mod, står der en hel deling af veteraner som har gået vejen før dig, klar til at lede dig igennem, samt et professionelt team med psykolog, misbrugsbehandler og psykomotorisk terapeut til at støtte op så du får magt over dig selv, dit liv og dine udfordringer. 

Stedet er godkendt som et §110-tilbud af Socialtilsynet og veteraner er berettigede til et rehabiliterende ophold på Natur Retreat for Veteraner hvis de er reelt eller funktionelt hjemløse. Funktionelt hjemløs betyder at veteranen grundet psykiske lidelser, misbrugsproblemer og/eller familiekonflikter har haft brug for et midlertidigt opholdssted. 

Der vil forud for opholdet være en screeningproces, hvor det vil bliver vurderet om et ophold på Strynø potentielt kan bidrage positivt til dit liv. Det vil samtidig give dig mulighed for at vurdere om du mener tilbuddet er det rigtige for dig. Tilbuddet er selvvisiterende hvilket betyder at du vil blive tilbudt en plads hvis vi og du selv mener tilbuddet er det rette for dig.

Økonomi

Opholdet betales af veteranens hjemkommune. Egenbetaling afhænger af en individuel vurdering af din økonomi fra din hjemkommune af, som kan beslutte at du skal betale op til kr. 89 per dag for opholdet. Dette er oftest kun tilfældet når du står uden bolig og derfor ikke i forvejen har udgifter til egen bolig.