Strynøs natur skal hele krigsveteraner

Her finder man nu Danmarks første botilbud kun for krigsveteraner.
Foto: Google Maps

Læs mere

Danmarks første retræteområde kun for krigsveteraner er åbnet på Strynø i Det Sydfynske Øhav. At befinde sig i naturen og på en ø hjælper veteranerne til at slappe af i stedet for at befinde sig i konstant alarmberedskab

På en økologisk landejendom på Strynø i Det Sydfynske Øhav ligger Danmarks første såkaldte natur retreat for krigsveteraner. Her kan tidligere og nuværende soldater bo fra få dage til flere måneder, hvis de barske minder fra krigen holder dem vågne om natten – eller hvis de bare har brug for en pause i hverdagen.

For det lindrer et sind i alarmberedskab at være i naturen på en tyndt befolket ø, siger Anneline Ussing, som ejer og driver stedet sammen med sin mand, Stuart Press, der er australsk major og selv veteran fra blandt andet Somalia og Rwanda.

”Miljøet er ideelt, fordi det er en ø. Det er helt basalt: Når du sidder på en ø, kan du se dem, der vil angribe, før de ser dig. Mange veteraner søger naturen, fordi deres arousalniveau falder, når de er her,” siger hun med henvisning til det psykologiske udtryk for forhøjet alarmberedskab hos mennesker, der for eksempel lider af posttraumatisk stress.

Gården på Strynø blev godkendt som botilbud i november. Det er – udover at være det første botilbud, der arbejder med naturen som omdrejningspunkt – også det første botilbud kun for veteraner under serviceloven i Danmark. Siden 2013 har cirka 35 veteraner boet på gården under pilotfasen. De har haft erfaringer fra alle Danmarks krige fra Balkan til Irak og Afghanistan og aldersmæssigt spændt fra at være sidst i 20’erne til sidst i 50’erne. Botilbuddet har plads til seks veteraner ad gangen, som bor i deres egen skovarbejdervogn med bad og toilet. De bliver introduceret for begreber om naturpleje og naturgenopretning, og de lærer at bruge naturen som et trygt sted at rekreere og rehabilitere. Hver dag kan de deltage i de opgaver, der skal løses på en større gård. Men de kan også lade være.

”Hvis du tilbringer natten i en krigszone, skal du ikke tvinges til at have et fuldt dagsprogram. Men du skal være på højkant. Det kommer du praktisk og fysisk ved at deltage i arbejdet på gården eller lave et bål og samle fossiler på stranden,” siger Anneline Ussing, som har gennemført et tilsvarende pilotprojekt i Skotland med britiske veteraner og desuden diskuteret idéer om udendørsliv som rehabilitering for veteraner med Storbritanniens prins Charles i dennes hjem i Clarence House i 2010.

Samme år fik Danmark sin store veteranstrategi, der siden har styrket indsatserne omkring veteraner betydeligt. Der er blandt andet kommet botilbud til veteraner for eksempel i regi af KFUM og landets veteranhjem.

Natur Retreat for Veteraner på Strynø samarbejder blandt andre med Forsvarets Veterancenter. Ifølge chef for rådgivning- og rehabiliteringsafdelingen, Thomas R. Krohn, er tilbuddet på Strynø ”særligt”, ikke mindst fordi naturen er en fast integreret del af indsatsen.

”Vi har erfaringer med, at det fungerer rigtig godt for især psykisk skadede veteraner, når de bor i og bruger naturen. Den virker beroligende og er en god ramme for, at en veteran kan komme hurtigere igennem de udfordringer, han eller hun måtte have. Derudover er det spændende, at det er en veteran selv og hans hustru, der har skabt stedet. De har fokus på pårørende og familie og kender de mekanismer, der kan være på spil, når en veteran har glædet sig til at komme hjem, men alligevel har svært ved at være sammen med andre, når han så er der. Kombina-tionen af natur, nærvær og pårørende- og familieinddragelse er interessant,” siger han.